Rejestry


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu działając na podstawie
Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. 2021 poz. 628) prowadzi:


Rejestr pielęgniarek i położnych

- Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

- Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych

 


Podpisał: Anna Stanicka
Dokument z dnia: 30.06.2021
Dokument oglądany razy: 946
Opublikował: Anna Stanicka
Publikacja dnia: 02.07.2021, 10:03
Wydruk ze strony: bip.oipip.walbrzych.pl z dnia: 26.02.2024 02:44:53