Majątek i gospodarka finansowa


Na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021r. poz. 628)


Rozdział 7 

Majątek i gospodarka finansowa

Art. 89. Samorząd może prowadzić działalność gospodarczą. 

Art. 90. 1. Na majątek izby składają się środki finansowe oraz mienie ruchome i nieruchomości. 

    2. Majątek izby powstaje: 

      1) ze składek członkowskich; 

      2) z zapisów, darowizn, dotacji; 

      3) z wpływów z działalności gospodarczej; 

      4) z innych wpływów. 

3. Majątkiem izby zarządza właściwa rada. 

4. Podstawą gospodarki finansowej izby  jest  roczny budżet. Podpisał: Anna Stanicka
Dokument z dnia: 30.06.2021
Dokument oglądany razy: 92
Opublikował: Anna Stanicka
Publikacja dnia: 02.07.2021, 13:27
Wydruk ze strony: bip.oipip.walbrzych.pl z dnia: 06.12.2021 02:23:30