OIPIP Wałbrzych

Organy OIPiP w Wałbrzychu


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowa Komisja RewizyjnaOpublikował: Anna Stanicka
Publikacja dnia: 30.06.2021, 12:17
Dokument oglądany razy: 662
Podpisał: Anna Stanicka
Dokument z dnia: 30.06.2021