OIPIP Wałbrzych

Struktura Organizacyjna Samorządu Pielęgniarek i Położnych


SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 


Na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku  o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. 2021r. poz. 628)  jednostkami organizacyjnymi samorządu pielęgniarek i położnych posiadającymi osobowość prawną jest :


Naczelna  Izba Pielęgniarek i Położnych
   

    Art. 6. 1. Organami Naczelnej Izby są:

1) Krajowy Zjazd;
2) Naczelna Rada;
3) Naczelna Komisja Rewizyjna;
4) Naczelny Sąd;
5) Naczelny Rzecznik.
2. Siedzibą Naczelnej Izby i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

   Art. 7. 1. Organami okręgowej izby są:
1) okręgowy zjazd;
2) okręgowa rada;
3) okręgowa komisja rewizyjna;
4) okręgowy sąd;
5) okręgowy rzecznik.

 

 Opublikował: Anna Stanicka
Publikacja dnia: 02.07.2021, 09:46
Dokument oglądany razy: 604
Podpisał: Anna Stanicka
Dokument z dnia: 30.06.2021