OIPIP Wałbrzych

Akty prawne


Ustawa z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

 


Załączniki:
  1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (22.06.2023, 09:32) - pobrań: 257
  2. Ustawa o działalności leczniczej (22.06.2023, 09:31) - pobrań: 265
  3. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych (501KB,PDF) (01.07.2021, 12:38) - pobrań: 789
  4. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (353KB,PDF) (01.07.2021, 12:35) - pobrań: 781
Opublikował: Anna Stanicka
Publikacja dnia: 22.06.2023, 09:35
Dokument oglądany razy: 662
Podpisał: Anna Stanicka
Dokument z dnia: 30.06.2021