OIPIP Wałbrzych

Organy OIPiP w Wałbrzychu


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowa Komisja Rewizyjna


Załączniki:
  1. Regulamin ORzOZ (22.06.2023, 09:10) - pobrań: 433
  2. Regulamin Okręgowego Sądu (22.06.2023, 09:10) - pobrań: 455
  3. Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej (22.06.2023, 09:11) - pobrań: 428
  4. Regulamin Okręgowej Rady (22.06.2023, 09:11) - pobrań: 437
  5. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych (22.06.2023, 09:13) - pobrań: 541
Opublikował: Anna Stanicka
Publikacja dnia: 30.06.2021, 12:17
Dokument oglądany razy: 2 756
Podpisał: Anna Stanicka
Dokument z dnia: 30.06.2021