OIPIP Wałbrzych

Prawo OIPiP

Załączniki:
  1. Regulamin Okręgowego Sądu (22.06.2023, 09:18) - pobrań: 256
  2. Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (22.06.2023, 09:18) - pobrań: 246
  3. Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej (22.06.2023, 09:17) - pobrań: 256
  4. Regulamin Okręgowej Rady (22.06.2023, 09:16) - pobrań: 252
  5. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych (22.06.2023, 09:14) - pobrań: 249
Opublikował: Anna Stanicka
Publikacja dnia: 22.06.2023, 09:40
Dokument oglądany razy: 1 296
Podpisał: Anna Stanicka
Dokument z dnia: 12.06.2023